Konvertering av SVG til DXF i Inkscape

Du har gjerne sett kor mykje fint det finst å få tak i SVG-format på nettet. Til privat bruk finst det òg mykje gratis å laste ned. Men om du har valgt å bruke gratisversjonen av Silhouette Studio kan du ikkje opne desse filene direkte i Studio.
free svg
I denne leksjonen vil eg vise deg korleis du kan få nytta svgfiler til å kutte eigne motiv/prosjekt i gratisversjonen av Silhouette Studio.

Kurs Content

Maksimer
Leksjon Content
0% Complete 0/1 Steps