21 nov

Backup av filer frå Silhouette Studio

Silhouette Studio har frå versjon 3 av innebygd backupfunksjon av library-filene. Backup (sikkerheitskopi) som er lagra på ein ekstern HD eller anna minnemedium er kjekt å ha den dagen pcen eller macen ikkje startar opp og du ikkje får tilgang til filene som ligg der.

Dette handlar om backup av filene som ligg i «My Library».backup11. Inne i programmet trykker du på File + Library + Export Library
backup2
2. Velg mappe og filnavn for backupen din. Eg har her brukt dato. Filtypen er ein heilt eigen: studio_library Det er òg nyttig å hugse om ein treng å søke etter fila seinare. Trykk OK eller Enter.backup3
3. Å eksportere Library flyttar eller sletter ingen filer på maskina di, men lagar ei backupfil av desse som ved behov kan hentast inn i programmet igjen.backup4
Vips så er du sikra mot å miste alle dine filer ved eventuelle dataproblemer. Filer som du har kjøpt via Silhouette Store har du rett til å laste ned på nytt, men å hente inn backupen er mykje raskare.

Ved behov for å hente inn filene t.d. ved nyinstallering av programmet på ei anna datamaskin velger du File + Library + Import Library og velger di studio_library fil.

14 okt

Nokre vanlige utfordringar ved bruk av Suilhouette Studio…

…og ulike løysingar på desse

Ver obs på at menyar, ikoner og plasseringar kan vere ulike alt etter versjon av programmet og ut frå om du har Designer Edition eller ikkje.

Utfordring: Innstillingane mine er i inch. Eg skulle gjerne hatt dei i cm eller mm. Kva gjer eg?

Løysing: Opne Innstillingspanelet enten ved å trykke på tannhjulet nede i høgre hjørne eller på Edit + Preferences på menylinja. Tastatursnarveg for det same er Ctrl+K. Når Preferences-menyen er open i høgre sidekant velger du General og kan der velge den måleeininga du ynskjer for programmet.

Utfordring: Eg ser ikkje rutenettet på arket mitt. / Eg vil ikkje ha rutenett på arket mitt. Korleis endrar eg dette?

Løysing: Du kan enten trykke på View og hake av eller hake bort haka ved Show Grid i menylinja og rutenettet kjem fram eller blir borte med det same. Eller du kan bruke ikonet som ser ut som eit lite rutenett oppe til høgre. Nummer tre frå høgre. I menyen som kjem fram til høgre då velger du å sette eller ta bort hake ved Show Grid.

Utfordring: Eg har slått på rutenettet, men eg ser det fortsatt ikkje!

Løysing: Sjekk under innstillingane ( View + Grid Options, eller ved å trykke på rutenett-ikonet) at fargen på rutenettet ditt ikkje står på kvit. I så tilfelle vil du ikkje kunne sjå rutenettet på det kvite arket.

Utfordring: Trådkrysset som følger musa eller linjalen langs kanten på arbeidsfeltet mitt – kor aktiverer eg dette / det vil eg ha bort!

Løysing: Same som over. Under View – Show Crosshairs/Rulers. Eller Ikonet som ser ut som eit rutenett og trykke på ved Crosshairs/Rulers i menyen som kjem fram. Når feltet er blått er reiskapen aktiv.

Utfordring: Eg prøver å tegne noko / lime inn noko på arbeidsfeltet, men eg klarar ikkje å få det til å legge seg eksakt der eg vil ha det. Det verkar som om det hoppar litt når eg setter det inn.

Løysing: Snap to grid betyr at alt du jobbar med blir forankra i rutenettet. Dette skjer uavhengig av om du har rutenettet synlig eller ikkje. Om du ikkje ynskjer denne fuksjonen tar du bort hake ved Snap to grid. Menyen finn du under View + Grid Options, eller ved å trykke på rutenett-ikonet.

Utfordring: Eg vil kutte i eit anna format enn det eg gjorde sist eller det som programmet foreslår eller eg ynskjer å kutte uten matte.

Løysing: View + Design Page Settings eller ved å trykke på ikonet som ser ut som eit rektangel med to piler på, nummer fem frå høgre. Her kan du velge den størrelsen du ynskjer på arket. Du kan òg kutte i materiale (vinyl) som er mykje lengre enn matta. Då velger du «None» under innstillingane for matte her. Show Cut Border slår på ei ramme som visar deg kor designet ditt må vere innafor for å bli kutta.

Utfordring: Eg skal kutte små restar av eit materiale, men eg ser ikkje kor eg skal legge designet på rutenettet slik at kniven treffer material-bitane mine. Arket dekkar jo for rutenettet!

Løysing: Trikset er å skjule det kvite arket på arbeidsfeltet slik at du ser rutenettet bedre. Trykk på View + Design Page Options, eller på ikonet som ser ut som eit rektangel med to piler på, nummer fem frå høgre. Nederst står det reveal mat. Juster prosenttalet til du ser matta tydelig nok til å få plassert designet etter eige ynskje.

25 apr

Saumlaust

I kveld har det vore dobbelt saumlaust her. Ikkje har eg sydd ein einaste saum verken for hand eller på symaskina, men på pcen har eg laga saumlause mønsterfiler til bruk i Silhouette Studio.

Eg brukar programmet Inkscape til dette, og sidan eg har Designer Edition av Studio Silhouette kan eg legge mønterfilene mine rett inn i programmet og bruke dei som fyllmønster. Eg likar alt som kan forenkle designprosessen! :) Og så kjekt som det er å lage eigne mønster. Med fleire konfirmasjonar rett rundt hjørnet skal det vel bli ei råd å få brukt litt papir òg sjølv om eg helst likar å jobbe i litt meir haldbare materialer.

hjerte1 hjerte2 dragon

Hjertene i mønstera over er frå ein symbolfont, dragen frå graphicsfactory.com, og framgangsmåten for å lage sjølve filene fann eg på verysimpledesigns.

Det som forresten er litt ekstra kjekt med å lage slike eigne mønsterfiler er at det òg kunne blitt heilt fantasisk morsomme eigendesigna stoff ut av det.

20 apr

Travle tider

Her i heimen er det konfirmasjon i starten av mai og ein del som ein tenker skulle vore gjort før den tid. Blogging og kosesaum lyt difor stort sett vente til roligare tider. For no syr eg bunad. Bunader. Eg har sydd til snart-toåringen og til konfirmanten og sydd om ein bunad til femåringen. Trettenåringen brukar den vi har arva frå mormor og eg brukar min eigen som eg sjølv fekk som konfirmant.
2015-04-20 10.53.25Her heng dei – nesten ferdige. Manglar berre litt montering av maljer og belter.

23 mar

Kjentfolk i bladet!

Eg har vore så heldig å få vere bloggprofil i aprilnummeret av Alt om Håndarbeide – symagasinet. Har du lyst til å vere med i trekninga om å få tilsendt eit eksemplar av dette bladet?

IMG_20150323_103146

Kommenter her i bloggen på dette innlegget, på Instagram eller på Facebook så trekker eg ut ein vinnar fredag på morgonen.

Fredag:  Eg trekte ut ein kommentar på Facebook. Vinnaren er tagga der :)