24 jan

Ord i former

Det er kjekt å lære å lære noko nytt, og eg syns òg det er kjekt å kunne dele med meg av det eg lærer. Kanskje deler då andre noko med meg tilbake? Uansett går eg i pluss slik eg ser det. Det eg har lyst til å dele denne gangen er korleis du kan lage ord som har form av det du måtte ynskje. Eg har brukt eit eple i denne videoen.

Kom med tilbakemeldingar! Gjerne her i bloggen i kommentarfeltet. Sjølv om eg ser at folk spelar av videoane på YouTube er det kjekt å få vite om det er til nytte. Litt tilbakemeldingar gir ny giv til å lage fleire filmar.

24 jan

Sykveld

I går kveld (og natt vart det nesten) hadde vi sykveld i barnehagen/grendahuset vårt. Vi var ikkje så mange denne fyrste gangen, men det er veldig mange som har sagt at dei har lyst til å vere med «neste gang» så det gler eg meg alt til. Må berre få bestemt ein dato og sjekka om lokalet er ledig og så syr me på nytt. 2015-01-23 19.08.45

20 jan

Litt om ord i former, men mest bunadsbroderi

Den fyrste instruksjonsvideoen eg laga for Silhouette Studio handla om det å forme tekst i sirkelform. No skal eg kjapt vise deg noko som eg ikkje visste når eg laga videoen. At du kan forme teksten din rundt kva som helst form! På engelsk heiter dette Text to Path. Dette er artig om du vil legge tekst rundt eit motiv eller om du vil ha frittståande tekst i t.d. hjarteform.  Prøv sjølv! Støtt deg gjerne på videoen eg laga om tekst til sirkel og bytt ut sirkelen med den forma du sjølv ynskjer.

Screenshot 2015-01-20 16.23.41

Elles er det for tida mest brodering på bunad som får handarbeidstida mi. Å ta bilde av framgangen er ikkje så lett på ei tre meter lang remse, så de får berre tru meg på ordet når eg seier at eg nærmar meg slutten på broderinga av fjella og bølgene som skal bli pynten på kanten nede på sognabunaden. 9. Mai er siste frist for ferdigstilling og eg har ein tanke om å unngå lange hektiske sykveldar i april. Om det lar seg gjennomføre står att å sjå. Heia meg!
bunadskant

 

09 jan

Ny med Silhouette Cameo

Eg er over middels interessert i programvare og duppedingsar. Så å «leike» med Silhouette Cameo1 i kombinasjon med programvara Silhouette Studio, er på kort tid blitt ein av mine favorittsyslar i ledige stunder. At dette knyter saman to av mine andre favorittar, data og saum, er vel hovudgrunnen til det. På forumet for maskina på Facebook ser eg at det var mange som fann ei slik maskin under juletreet. Gratulerer med eit flott verktøy! Mange sit nok dessverre enno og skular bort på den uoppakka maskina med litt sånn ærefrykt med tanke på alt den kan utrette. Kor skal ein begynne?!

Ein liten parantes om sjølve maskina:
Silhouette Cameo1 er ei digital kuttemaskin som skjærer ut figurar i ulike materiale. Det kan vere papir, vinyl, stoff, plast etc.
Andre versjonar av maskina er SD, Cameo2 (nyaste versjon) og Portrait.

Mitt forslag til begynnelse er å laste ned programmet Silhouette Studio frå Silhouette Amerika si side og installere dette. Start programmet etter at du har installert det.

I programmet er det ein funksjon for å kjøpe og laste ned design direkte frå Silhouette Store. Du må registrere ein konto for å kjøpe design, og det gjer du enkelt via nettsida deira om ikkje du finn ut av det i Silhouette Studio.  Denne kontoen er den du skal bruke for å få tak i designa som følger med maskina. Du vil òg kunne registerere maskina di på nettsida der. Silhouette Store har eit gratis design kvar veke, og elles både bokstavsett/fontar og mange typar kjøpedesign til ulikt formål. Prisane varierer alt etter om du kjøper til å bruke privat eller til komersiell bruk.

Pakk så opp maskina frå øskja!! Den kjem med straumkabel, usb-kabel og kuttematte. Plugg maskina i med nettkabel og koble den til pcen med usb-ledninga. Slå den på med straumknappen. Om alt går som det skal vil du sjå i Silhouette Studio (etter dette kalla Studio) at maskina er kobla til.

Korleis lagar/finn eg motiv til å kutte? 

– Kjøpefiler t.d. i Silhouette Store som er klare til bruk med vinyl , print and cut eller som papirprosjekter m.m. Alt etter kva DU er mest interessert i.
- Skriv inn tekst direkte i Studio. Denne vil vere klar til kutting direkte. Veggord på do?
- Tegn eigne motiv i Studio med tegnefunksjonane som finst der. Slepp laus kunstnaren i deg.
- Last ned bildefiler og hent desse inn i Studio.

Her er ei lita liste over kva filer som kan opnast i Studio (versjon 3) via open, merge eller import og veldig kort om skilnaden på dei to ulike bildeformata brukt i Studio:

I  vektorformat (Tracing * er ikkje naudsynt, dvs at dei er klare til å brukast direkte til kutting. Kan enkelt fargeleggast om du vil skrive ut for «print and cut». Kvaliteten blir uendra sjølv om du endrar størrelsen på bilda)
.studio (Silhouette Studio sine eigne filer)
.gsd
.dxf
.svg (krev oppgradering til Designer Edition)
.ttf/otf

I bitmap/rasterformat (Desse må tracast*, men kan brukast til utskrift direkte. Kan brukast som mønster/patterns – dette går eg ikkje inn på her no. Kvaliteten på bildet er avhengig av pixelstørrelsen.)
.jpg
.gif
.png
.tif
.pdf
. bmp
.wmf (berre windows)
.pict (berre MAC)

Og så ei i lita ordliste. Med maskina kjem nemleg eit vell av nye ord. Nokre av dei har vi enno ikkje innarbeidd gode norske ord for sidan programmet ikkje (enno) finst på norsk:

HTV- Heat transfer vinyl./Varmeoverførbar vinyl. Er berekna på å bruke på tøy.  Skal ligge i maskina enten med eller uten kuttematte * med den blanke plastsida ned.  Det finst ulike typar HTV som festar seg til ulike typar stoff. Skal, som det går fram av navnet, overførast ved bruk av varme. Både strykejarn, varme-  og strykepresse kan nyttast. Man brukar ikkje damp i denne prosessen.

Kutteinnstillingar. I Studio vil du kunne velge mellom ein del forhåndsinnstilte kutteinnstillingar. Ofte er desse heilt perfekte til ditt bruk, og like ofte må du endre dei for at kuttinga skal bli fin og rein. Kuttinnstillingane blir oppgitt med tre tall t.d. 3-5-20 der det første står for innstillinga på kniven, det andre talet for farten og det siste talet for tjukkelse.

Kuttematte  Maskina kjem med ei plastmatte som er limbelagt på eine sida, og som har eit rutenett slik som du ser den i Studio. Denne matta brukar du for å få det som maskina skal kutte til å ikkje bli dratt rundt av kniven. Du tar av det grøne beskyttelsesarket før bruk. Ta vare på arket og legg det på matta mellom kvar gang du brukar den. Matta skal ideelt sett ikkje bli kutta i, men det skjer og den blir slitt etter bruk. Du kan òg kutte ein del materialer uten matte.

Rhinestones/Liksomdiamantar. Designer Edition lar deg lage malar/templates til rhinestones. Du treng då den påstrykbare varianten og eit template ark som du brukar til å lage malane i. Desse heiter Rhinestone template sheets.

Sketching/Skissing. Kuttemaskina kan i staden for å skjære kuttelinjene tegne desse. Du må då byte ut kniven med penn/tusj el.l. Du treng då tusjar tilpassa maskina eller ein penneholdar slik at du kan bruke eigne pennar/tusjar/byantar.

Sjølvklebande/Adhesive vinyl er berekna på å limast på vegg eller gjenstandar. Finst i ulike merker og kvalitetar til både innandørs og utandørs bruk. Vinylen skal på samme måte som HTV* ligge i maskina med eller uten kuttematte*

Tracing/Lese inn (bilde). Dersom du opnar/hentar inn bildefiler i .jpg eller andre bitmaptypar i Studio, må bildet lagast om til vektorformat for at Studio skal kunne bruke den til kutting. Denne prosessen heiter tracing. Korleis du tracar har eg vist i eit par videoar som eg har lagt ut her tidlegare. Du finn dei via Youtube-kanalen min.

Weeding/Luking. Når du har kutta t.d. i vinyl vil det bli negative områder i designet som skal plukkast vekk før du kan overføre designet ditt til der det skal vere enten på kjøkkenveggen eller på minstemann si smekke. Denne prosessen med å ta bort overflødig materiale kallar ein weeding. Luking vil vere eit greitt norsk ord for dette.

Klar til å kome i gang?

No sit du der altså med blanke ark, bokstavleg talt om du ser i Studio, og ei flett ny maskin som kan «alt.» Ta deg ei lita stund på å tenke igjennom kva det var som gjorde at du kjøpte/ynskte deg denne. Var det for å ta scrapbookingen til ny høgder? Var det for å lage kule trykk på babybodyen, fars truser eller storebrors russedress? Var det for å lage veggord til alle rom i huset? Eller var det noko heilt anna? For denne maskina kan «nesten alt»!

Om det var berre ein generell WOW den maskina kan ALT og den MÅ eg berre HA, så rår eg deg til å prøve å lande på eit par område til å begynne med. Og så er det i grunn berre å sette i gang.

Last inn eit enkelt design, gjerne eit av dei som kom med maskina. Putt materialet ditt på kuttematta* eller last den direkte inn i cameoen. Pass på at det er god plass bak maskina då matta bevegar seg ut på baksida når maskina jobbar. Velg kutteinnstillingar* tilpassa materialet ditt. Still inn kniven på foreslåtte djubde og gi det eit forsøk.

Lukke til! Vis meg gjerne det du lagar!

05 jan

Eit nytt mønster i nettbutikken i dag òg

Mønsteret eg har lagt ut i nettbutikken i dag er eit PDF-mønster på dokke-, baby- eller barnehue med knyting, berekna på elastiske stoff. Eg har sydd og pønska på dette mønsteret av og på i over tre år og hatt testsyarar på den i to ulike omgangar – tusen takk til dykk! No vel eg å legge mønsteret ut for sal slik det er pr. i dag.

Med i denne fila får du mønster til størrelsar frå 23 til 55 cm (annakvar på oddetal) og ei grundig steg for steg skildring med bilder.

knytehue
(Stoffet i denne hua er «Lillestoff» kjøpt hjå Kjekk og Søt)

Takk for at du respekterer kopiretten! Du kan bruke dette mønsteret til å produsere for sal i liten skala, men ikkje kopiere og dele vidare eller selge mønsteret i seg sjølv. Eg set òg pris på om du opplyser kva mønster som er brukt dersom du velger å produsere for sal.

Du finn mønsteret her.

04 jan

Ei hua for adle hove

Overskrifta er på sognamaol og treng gjerne ei lita oversetjing, eller kanskje ikkje. Uansett kjem det her eit mønster og framgangsmåte på ei hua som skal kunne passe dei fleste.

klossi
Du laste ned mønsteret som PDF gratis i nettbutikken.

Framgangsmåten er ikkje så ulik den som følger med mønsteret som òg ligg til nedlasting gratis i nettbutikken min, men denne hua er litt anleis og litt enklare å lage.  Det finst mange liknande mønster på nett, og dette er mitt – slik eg tykkjer huene vert finast. Sjå berre kor rund og fin den blir i toppen.
toppen

Du må gjerne bruke mønsteret både til å sy til deg sjølv og til andre og for sal om du vil. Eg blir glad om du opplyser kva mønster du brukar, men stiller ikkje noko krav om dette. Om andre vil ha mønsteret er det fint om du viser dei hit for å hente sin eigen kopi i staden for å dele fila direkte. Du kan ikkje reprodusere mønsteret i seg sjølv for sal.

Mønsteret inneheld saumrom på ca 3/4 cm tilpassa overlock, og er i ein størrelse som (litt avhengig av strekken i stoffet) passar frå ca 3-5 år og oppover. Om du finn at du treng mindre eller større omkrets eller høgde står du sjølvsagt fritt til å endre på dette sjølv.

hue m brett

I tillegg til mønsteret har eg laga ein illustrasjon til hjelp når du skal sy. Den viser stoffet slik det er når du har klipt det ut. Studer denne før du syr. Illustrasjonen ligg i mønsterfila.

hueillustrasjon

Du treng 45 x 45 cm jersey eller anna elastisk stoff. Hua skal syast med elastisk saum på symaskin (t.d. skrå sikksakk) eller med overlockmaskin. Eg brukar firetrådars overlocksaum når eg syr huer.

1.Skriv ut mønsterdelane, og lim dei saman eller tegn opp på eit A3ark. Fire mønsterdeler er halve mønsteret mot brett (tilsvarar halve illustrasjonen over).

klipp ut

2. Hua har altså ein mønsterdel som du klipper ut mot brett, av jersey eller anna materiale med god elastisitet. Marker på vrangsida av stoffet hakka som skal klippast ut i begge endar når du teiknar av.  Vent med å klippe desse ut til etter du har sydd rundt heile hua (frå A til B).
Dersom du har eit stoff med mønster med retning er det lurt å markere kva del av hua som skal vere ytterstoff slik at mønsteret kjem rett veg på denne.

Tips: Dersom du ynskjer ei hue med  to ulike stoff på utsida og innsida kan du dele mønsteret på midten – langs den prikka linja på illustrasjonen. Hugs å legge til saummonn. Du klipper då stoff til utsida av delen med A midt framme og til innsida av delen med B midt framme. Sy saman begge delene før du held fram som om du skulle sydd hua i berre eitt stoff.

3. Legg stoffet dobbelt langs brettelinja midt framme, rette mot rette, og sy rundt hua frå A til B. Skrå saumen inn i starten og skrå ut igjen på enden. Dette gir minst mogeleg bulkar på ferdig hue.

 

4. Klipp ut hakka i kvar ende av hua, både i det som blir innerdelen og i det som blir ytterdelen.
trekant vekk

5.Legg hua flat, men motsatt veg av forrige saum, slik at du kan sy saumane G-CD-J og H-EF-I (bokstavar jfr illustrasjonen). La det stå att to-tre cm å vrenge gjennom før I, i innerdelen. Kor stor opning du treng til vrenging er litt avhengig av kor elastisk stoffet ditt er.

sy enden
vrengeopning

6.Brett lua dobbel medan den framleis er på vranga og sy med sikksakk saman dei to punkta der fire saumar møtes. (CD mot EF) Dette vil hindre hua i å folde seg ut under vask og når den blir handtert.

sy i toppen

7. Vreng hua gjennom vrengeopninga utan å dra for mykje i saumen i opninga. Sy vrengeopninga igjen for hand med stigesting (sjå illustrasjon under).
stigesting
Desse stinga kjem på innsida av lua, men det kan gjerne sjå fint ut for det. Om du føretrekk å sy igjen opninga med maskin, anbefalar eg å sy ei toppstikning heilt i kanten.

8. Vreng hua rett inni seg sjølv og du er ferdig!

hue u brett

 

03 jan

Å skjære i stoff med Silhouette Cameo

Som «sydame» er det kjekt å kunne bruke cameoen til å klippe ut stoff t.d. til applikasjonar. Klart det går an å klippe med saks, men det går ein del raskare med plotteren pluss at eg kan få mange heilt like deler om eg ynskjer det.
medlim
Eg skjærer ut stoff med to ulike metodar. Skilnaden ligg i at eg får eit motiv med eller uten lim på baksida.

Uavhengig av kva metode eg skal bruke stryker eg først stoffet. Eg brukar òg ein klesrulle for å fjerne lo og lause trådar så desse ikkje lagar ujavnheiter i kuttinga.
strykeogfjernelo

Klesrulla er forresten veldig god å ha til å gå over ferdige produkter med òg. Eg brukar denne mykje på syrommet.

Silhouette Studio har innstilling for kutting av stoff i nedtrekksmenyen under «cut». Her velger eg light fabric som tilsvarer tynne bomullsstoff. Instillingane på 3-5-33 passar godt for ein ny kniv er mi erfaring. kutting av stoff

TIPS: Om du studerer bildet over kan du sjå at eg har lagt nokre symbol ved sida av kuttematta på skjermen. Desse er symbol eg har tenkt å kutte i eit anna stoff. I staden for å markere dei med NO CUT i cut-menyen drar eg dei berre av matta, noko som gjer at maskina ikkje lengre tar omsyn til dei. Rask og grei løysing i mange tilfelle.

stoffkniv
Eg har kjøpt ein eigen kniv til stoff. Etter det eg har forstått er kniven heilt lik den svarte og at den einaste skilnaden er fargen i plasten. Skilnaden går rett og slett på det praktiske med å kunne halde knivane frå kvarandre. Å bruke stoffkniven på papir vil sløve den fortare enn om den berre blir brukt til stoff.

Så attende til dei to ulike metodane.

Om eg vil ha eit motiv uten lim stryker eg stoffet fast på eit ark frysepapir. Dette er eit papirark som er voksa på eine sida. Stoffet legg du mot vokssida og så stryker du enten på stoffet eller på papiret. Når eg vil ha eit motiv ferdig til å stryke på stryker eg i staden for på vliesofix eller anna tilsvarande dobbelsidig limprodukt på baksida.

Når Viss du får lim på strykejarnet ditt finst det eigne rensestiftar til å fjerne denne limen med. Men prøv å unngå å stryke på limen!

Eg lar papiret sitte på når eg klebar stoffet på kuttematta i begge tilfeller og kuttinga blir heilt identisk for dei to metodane. Kniven skal ikkje skjære i papiret i nokon av tilfellene. Kjapt og greit stoffmotiv klart for applikasjon.
A

Om du lurer på applikasjon laga eg eit instruksjonsinnlegg om det for ei god tid sidan.